KRBY Praha - přední dodavatel krbů, kamen, komínů i paliva

zpět | palivo - dřevo

ukázka: dříví

Vytápění dřevem má dlouhou tradici a dobrou dostupnost. Zájem o obnovitelné zdroje energie, podpořen obavami ze stále větší energetické dovozové závislosti, stále stoupá. V současné době jsou požadavky na vytápění na mnohem vyšší technické úrovni. Zvyšují se i požadavky na minimalizaci vlivu spalin na životní prostředí. Důležitým předpokladem pro správné hoření je kvalita dřeva, především jeho vlhkost, která má být maximálně 20%. Při použití vlhkého dřeva je většina energie využita na jeho vysušení, nikoliv na topení. Optimální doba skladování a sušení dřeva na krytém a provětraném místě je alespoň 2 roky. Významnou úlohu při vytápění hraje volba kvalitního spotřebiče, ve kterém bude dosaženo maximální účinnosti a kvality spalování.

Pokud disponujete možností dřevo těžit, nakoupit či skladovat, mohlo by pro Vás představovat ideální a ekologické palivo. Pokud si naopak dřevo nemůžete dovolit, nebo hledáte pohodlnější řešení, nabízí se pelety.