KRBY Praha - přední dodavatel krbů, kamen, komínů i paliva

zpět | palivo - pelety

ukázka: pelety

Pelety se řadí mezi moderní a ekologická paliva. Vyrábějí se lisováním čistých smrkových pilin bez kůry. Pelety se vyznačují vysokou výhřevností, nízkým obsahem vody a malou prašností. Oproti dřevu nemusíte disponovat prostorem pro letité ukládání a vysoušení paliva (jako u dřeva). Držíte si jen zásoby úměrné Vašim možnostem, které určují periodu dalšího nákupu. Pelety se obvykle balí do pytlů, s nimiž je manipulace velmi snadná a jsou velmi dostupné.

ukázka: kamna se zásobníkem na pelety

Vytápění peletami je velmi komfortní. Při kombinaci kamen na pelety s externím zásobníkem odpadá každodenní přikládání. Např. kamna se zásobníkem 45 kg stačí pro vytápění středě velkých prostor naplňovat 1 - dva krát denně.