Showroom Praha: 272 655 571 info@krby-praha.cz

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ TEPLA

Snižování spotřeby energie a emisí CO2 je výzva, které v posledních letech čelí mnoho průmyslových odvětví.
Jedním z řešení je se zaměřit na využití energie ze spalin, páry a dalších procesních médií.

Ztráta energie ze spalin nebo jiného tepelného procesu je obvykle kolem 15–20 %.
Se systémem zpětného získávání tepla od exodraftu může být obnoveno až 90 % tepla.
Jinými slovy, existuje zde potenciál snížení spotřeby paliva až o 12–16 % a redukce emisí CO2.

Příklady průmyslových odvětví, které generují velké množství odpadního tepla a jsou vhodné pro jeho zpětné získávání.

Více informací zde.

Chtěli byste se nás zeptat:

[supsystic-form id=12]